Povežimo se

Zdravo, potražite ono što vas zanima

Kako da

Kako turistički vodič samostalno da otvori firmu i šta sve sme da radi po zakonu

Kako se turizam u Srbiji razvija i kako svake godine imamo sve više gostiju iz inostranstva, tako se u javnosti i u krugovima turističkih radnika otvaraju nova pitanja i nedoumice u vezi sa poslovanjem u ovoj privrednoj grani. 

Broj licenciranih turističkih vodiča je u porastu, svakog proleća nova generacija stupa na tržište, ali je, nažalost, mali broj onih koji su zaposleni i osigurani.

Licencirani turistički vodič se postaje prijavom na konkurs Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, nakon čega se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje vrši provera osposobljenosti kandidata za ovu vrstu posla, a zatim se polaže test znanja stranog jezika (nivo B2), a onda i teoretski ispiti. Na kraju sledi praktični – završni stručni ispit koji se polaže na terenu, pred komisijom i kolegama.

Turistički vodič može da bude zaposlen u turističkoj agenciji, kod organizatora putovanja, tojest da radi preko privrednog subjekta po Ugovoru o radu, zatim može da bude angažovan po Ugovoru o delu, na osnovu dogovorenog posla (u agenciji ili preko udruženja vodiča), ili da otvori svoju firmu, odnosno da se registruje kao privredni subjekt (privredno društvo ili preduzetnik) i da samostalno zarađuje novac i plaća poreze i doprinose.

Delatnost turističkih agencija definiše član 46, stav 1. Zakona o turizmu: „Turistička agencija obavlja delatnost organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona“.

U članu 47. Zakona o turizmu stoji da „delatnost iz člana 46. stav 1. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik ako je registrovan u odgovarajućem registru“.

To znači da i fizičko lice koje je steklo licencu za turističkog vodiča može da otvori preduzetničku radnju i da se na taj način zaposli, odnosno da sebi uplaćuje svakog meseca doprinose za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, kao i porez na prihode od samostalne delatnosti, i da kao privredni subjekt posluje na turističkom tržištu.

Ovakav tip firme može otvoriti bilo koje fizičko lice, odnosno nije neophodno posedovanje licence turističkog vodiča.

Šifra delatnosti u ovom slučaju je 79.90 (Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima), za koju novoosnovani preduzetnici mogu da podnesu zahtev za plaćanje paušalnog poreza, odnosno jedinstvenog iznosa svih doprinosa i poreza koji se plaća bez obzira na prihode, ukoliko u toku godine ukupan promet ne prelazi iznos 6.000.000 dinara.

Druga opcija je preduzetnik koji „vodi knjige“, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću.

Na osnovu člana 52. Zakona o turizmu turistička agencija obavlja poslove:

1) organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu;

2) organizovanja, realizovanja i prodaje putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova;

3) prodaje i posredovanja u prodaji turističkih putovanja;

4) prihvata, prevoza i transfera putnika;

5) organizovanja izleta, turističkih razgledanja, zabavnih programa, kao i posredovanja u organizovanju skupova, sajmova, manifestacija i sportskih priredbi;

6) pružanja, odnosno, posredovanja u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratilaca, lokalnih turističkih vodiča i turističkih animatora;

7) pribavljanja putnih isprava, rezervacije i prodaje putnih karata u ime i za račun domaćih i stranih prevoznika;

8) rezervacije turističkih, ugostiteljskih i drugih usluga u vezi sa putovanjem i boravkom putnika;

9) posredovanja u prodaji ugostiteljskih ili turističkih usluga;

10) posredovanja u iznajmljivanju motornih vozila;

11) rezervacije i prodaje karata za sportske, kulturne i druge priredbe i manifestacije;

12) zastupanja u osiguranju putnika i prtljaga u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;

13) prodaje turističkih publikacija i dr;

14) menjačke poslove na osnovu ovlašćenja nadležnog organa u skladu sa propisima koji uređuju devizno poslovanje;

15) druge poslove uobičajene u turističkom prometu.

Za stavke pod brojem 1 i 2 (organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu i organizovanja, realizovanja i prodaje putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova) potrebna je licenca turističke agencije organizatora turističkog putovanja.

Za ostale tačke (od 3. do 15.) nije neophodna licenca, što znači da turistički vodič preduzetnik može da ih obavlja.

Šta to tačno znači?

Vodič preduzetnik nije organizator putovanja i ne može da pruža usluge koje traju duže od 24 sata, odnosno ne može da prodaje smeštajne kapacitete, ni „turističke usluge u paketu“. Može da uradi samo rezervaciju.

Kako to izgleda u praksi?

Turističkog vodiča preduzetnika turistička agencija organizator putovanja može da angažuje da vodi grupu turista, a on može po ugovoru da angažuje i druge vodiče i da bude posrednik.

Kao preduzetnik, po izvršenim uslugama izdaje račun (fakturu) agenciji i dobija novac na svoj poslovni račun. To će agencijama izuzetno odgovarati, jer je reč o saradnji dve firme, agencije i vodiča preduzetnika i agencija tada nema dodatnih troškova, kao što bi to bio slučaj ukoliko bi vodiča koji nema firmu (fizičko lice) angažovala po Ugovoru o delu.

Međutim, ukoliko vodiča preduzetnika direktno angažuje grupa turista, on će samostalno ili sa svojim saradnicima koje je angažovao po ugovoru ili zaposlio, moći da im pruži svoje usluge, ali sa određenim ograničenjima u odnosu na agenciju koja ima licencu.

Vodič može da uradi razgledanje grada i da za te usluge izda turistima fiskalni račun (obaveza ovakvog preduzetnika je da ima fiskalnu kasu).

Takođe, prema informacijama koje smo dobili u pravnoj službi Sektora za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, on može da organizuje izlet ili razgledanje koje traje kraće od 24 sata, bez noćenja. Može i da prodaje avio-karte, i da rezerviše smeštaj, ručak u restoranu, ali ne sme da sve te usluge zajedno, „u paketu“ ponudi turistima.

Praktično, on može da ponudi turistima određeni hotelski smeštaj, ali ne može da im naplati noćenje preko svoje firme, to je već prekršaj, već eventualno da im naplati samo uslugu rezervacije smeštaja. Isto je sa restoranima, salašima, iznajmljivanjem vozila.

Ne zaboravite, vodič preduzetnik nema licencu i zbog toga ne može da radi sve ono što mogu organizatori putovanja.   

Mada u turističkim krugovima, na sajmovima i konferencijama vlasnici turističkih agencija organizatora putovanja često spominju ove teme, kao svojevrsnu „rupu u zakonu“, situacija, odnosno zakon su jasni.

Imajući u vidu da turistički vodič koji je odabrao paušalni način oporezivanja, ima ograničenje od prosečno 500.000 dinara prometa mesečno (6 miliona godišnje), što nimalo nije lako samostalno zaraditi u Srbiji, onda možemo reći da turistički vodiči preduzetnici nisu konkurencija organizatorima putovanja.

Turistički vodič preduzetnik teško može samostalno da sklopi poslove na inostranim sajmovima, jer ino partnerima je interes da rade sa organizatorima.

Svako dodatno angažovanje drugih vodiča preko paušalne radnje uvećava poreze i doprinose za narednu godinu za oko 5 odsto mesečno.

Takođe, posao je sezonski, a porez uvek identičan. Iz ankete koju smo napravili sa vodičima preduzetnicima, dobili smo podatke da se mesečni iznosi poreza i doprinosa kreću od oko 18.000 do 30.000 dinara (podaci nisu zvanični), zavisno od prosečne plate u opštini u kojoj vodič posluje.

Ovaj poslovni model je izuzetno dobar za samozapošljavanje licenciranih vodiča frilensera, koji su mahom nezaposleni, a mnogi i rade bez ikakvog ugovora.

Oni na ovaj način mogu sebe da osiguraju i podrže razvoj treće privredne grane u Srbiji.   

Tekst je napisan uz konsultacije sa pravnicima Sektora za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Izvor: www.pokreniposao.rs; Autor članka i fotografija: Nenad Blagojević; Članak je dozvoljeno preneti u drugi digitalni medij uz link ka sajtu Pokreni posao:

Kliknite za komentarisanje

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možda će vam se dopasti

Preduzetničke priče

Magistri farmacije Kristina Ratkov (29)i Ivan Spasić (29) rešili su da svoj zajednički posao vode drugačije i da proizvode koje prodaju biraju tek nakon...

Preduzetničke priče

Ovog leta sa udaljenosti od 200 kilometara od Beograda i sa nadmorske visine od oko 400 metara stiže nova priča o pionirima organske kozmetike...

Preduzetničke priče

U početku je sve radila sama: od nabavke materijala, šivenja, pakovanja do porudžbina, marketinga i administracije. Danas ima pomoć oko krojenja i šivenja, a...

Preduzetničke priče

Sudeći po brašnu koje mi je ostalo na cipelama i džemperu po izlasku iz proizvodnje, a nakon samo sat vremena provedenih u radionici u...